dbKES Mühendislik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

dB-Kes Mühendislik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Gürültü ve titreşim kirliliği; gelişmiş ülkelerde diğer kirlilik türlerine göreceli olarak en yaygın olarak bulunan ve en çok kişiyi olumsuz etkileyen bir çevre sorunudur. Ülkemizde de şiddeti giderek artan ve yaygınlaşan, kaynakları çeşitlenen bu konuya TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gereken önemi vermiş ve 1986 yılından beri uygulanan gürültü kontrol mevzuatı; Avrupa Birliği Yönergeleri doğrultusunda yenilenerek “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” adı altında yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmelik; öncelikle çevrede gürültü ve titreşimin saptanması için ISO standartlarına uygun olarak akustik ölçümlerin yapılmasını, nüfusu 250.000'i aşan tüm yerleşim yerleri için stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasını, tüm tesisler için akustik raporların ve gürültü kontrol projelerinin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bakanlık; bu konularda sertifikalı uzman yetiştirmek amacıyla Üniversiteler ile birlikte eğitim programları uygulamaktadır. Firmamız danışmanı Prof. Dr. Selma Kurra; Bahçeşehir Üniversitesi programlarının yürütücüsüdür.

Firmamız; yönetmeliğin öngördüğü tüm gürültü ve titreşim kaynakları için; SES VE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ YAPMA, AKUSTİK RAPOR HAZIRLAMA ve GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA ve ÖNLEME PROJESİ HAZIRLAMA gibi hizmetleri de gerçekleştirmektedir.